รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอภิสิทธิ์ เกษเกษร

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์086-2250298

อีเมล

^